bennys vit2bennys vit2
bennys vit
Vi erbjuder alla slags tjänster inom betonghåltagning, rivning, och sågning. Hos oss kan ni få hjälp med sågning i betong, tegel och granit. Håltagnig för rör/elgenomgångar samt införandet av dörrar, fönster och portar.
Vi har även stor rivnings- och bilningskapacitet i form av Brokk 50, 90 och 180. Vi utför även lyft med en Cat teleporter och har kapacitet för mindre containeruppdrag.