Vi erbjuder alla slags tjänster inom betonghåltagning, rivning, och sågning.

För oss är miljön viktig och därför arbetar vi miljövänligt. Vi tar hand om alla avfallsrester, såsom betongslam, betongblock och borrkärnor, på ett sätt som gör att materialet kan återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

Vi utför arbeten i hela östergötland med omnejd.

När du anlitar oss kan du lita på att vi lämnar ett snyggt och prydligt resultat efter utfört arbete.